Externe chladenie

Home Externé chladenia Externe chladenie

Externé chladenie slúži na doplnkové ochladzovanie elektromotora ktorý pracuje pri zvýšenej teplote pracovného prostredia, pri nízkych pracovných otáčkach dosiahnutých frekvenčným meničom.

Ventilátory externého chladenia sú napájane jednofázovým alebo aj trojfázovým  napätím. Externé chladenie je možné pripojiť priamo na svorkovnicu motora, alebo napájať nezávislo od chodu motora pomocou frekvenčného meniča, termostatu…

Ventilátor je umiestnený  v kryte elektromotora, preto je  montáž jednoduchá výmenou pôvodného krytu za kryt s externým  chladením.

Veľkou výhodou je nezávisle chladenie od otáčok motora. Motor sa ochladzuje aj keď je zastavený.

CENY UVEDENÉ NIŽŠIE V ESHOPE! 

Tabuľka s rozmery externých chladení. Najdôležitejší údaj je v prvom stĺpci označený písmenom D(celkový priemer v mm)

Rozmery externých chladení Long