Servomeniče DA200

Home Servomotory-servomeniče Servomeniče DA200

Výkonný a kompatibilný plne digitálny servomenič DA200 od firmy INVT.

Riadenie pomocou digitálnych vstupov a výstupov, analógove riadenie:

Pulzné riadenie– rýchlosť a poloha sa určuje pomocou vyslaných pulzov, servopohon pracuje v pozičnom móde. Analógovým signálom je možné regulovať momentové obmedzenie.

Analógové riadenie– rýchlosť servomotora sa určuje analógovým signálom( väčšinou +/-10V), servopohon pracuje v rýchlostnom režime. Ďalším analógovým signálom je možné regulovať momentové obmedzenie. Vhodné pre aplikácie s externým polohovým regulátorom, aplikácie s reguláciou momenut.

Riadenie pomocou priemyselnej zbernice(napr. EtherCAT, ProfiBUS):

Riadenie je realizované pomocou zbernice. Servopohon je možné ovládať v polohovom režime, v rýchlostnom režime je možné nastaviť rýchlostné a momentové obmedzenie. Stavy servopohonu sú posielané do PLC( aktuálna poloha, poruchy a ďalšie) väčšinou nie je nutné zapájať ďalšie digitálne vstupy a výstupy. PLC riadi trajektóriu pohybu, ovláda motion funkcie. Výhodou je riadenie viac servopohonov pomocou jedného PLC(interpolácia, synchrónne riadenie)

Ponúkame vo výkonoch od 100w do 22kW

Využite našu ponuku a skúsenosti v oblasti riadených pohonovov.