PMR/NMRV a RV elektroprevodovky

Home DC MOTORY A PMR/NMRV PREVODOVKY PMR/NMRV a RV elektroprevodovky

Šnekové a hypoidné elektroprevodovky je možné použiť takmer vo všetkých prípadoch potreby redukovania otáčok. Ich výhodou je montáž vo všetkých poloháchsamosvornosťvysoká účinnosťmalé rozmery a nízka hmotnosť. Veľmi nízke výstupné otáčky a vysoký krútiaci moment dosiahnete kombinovaním šnekových prevodoviek v rade za sebou, alebo použitím medziprevodovky.

Prevodové pomery i5 i7,5 i10 i15 i20 i25 i30 i40 i50 i60 i70 i80 i90 i100 , pre vyšší prevodový pomer je možné použiť medziprevodovku MTM-PC medzi elektromotor a šnekovú prevodovku s prevodovým pomerom i3, tak je možné dosiahnuť prevodový pomer i300.