Výroba elektrický rozvodných skríň na mieru

ESHOP-DOMOV FREKVENČNÉ MENIČE-INVT Výroba elektrický rozvodných skríň na mieru

Ponúkame tvorbu elektroprojektov a ich realizácie zákazníkovi na mieru, tzn. základný návrh, projekcia , technická dokumentácia, výroba elektro zariadenia, tvorba software, inštalácia  a uvedenie zariadenia do prevádzky u konečného zákazníka a v neposlednej rade  technickú podporu a servis.  Dalej sa firma zaoberá tiež dodávkami v oblasti aizácie,najmä v dodávkach frekvenčných meničov, servopohonov , robotov , senzoriky, elektromotorov, elektroprevodoviek, vibračných motorov atď. Vyrábame tiež jednoúčelové stroje a zariadenia na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

!! Mimoriadna dočasná zľava 10% z motorov nad 22kW až 315kW !!
Pracujeme pre Vás v obvyklom režime. Tovar odosielame denne. Pritom dbáme na dôrazné hygienické postupy.